VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się we Wrocławiu, w dniach 31.05-02.06.2017.

Gospodarzem spotkania był Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Nagrody:

Za najlepsze prezentacje uczestnicy Konferencji uznali, ex aequo:

Ocena występowania genów bakteryjnych i roślinnych odpowiedzialnych za usuwanie PCDD/PCDF z gleby i ich transport do części nadziemnych roślin z rodziny Cucurbitaceae wygłoszoną przez Magdalenę Urbaniak z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi

oraz

Zastosowanie biotestów z Corophium multisetosum (Amphipoda) i Heterocypris incongruens (Ostracoda) w badaniach toksyczności osadów dennych Martwej Wisły wygłoszoną przez Weronikę Podlesińską z Morskiego Instytutu Rybackiego-PIB w Gdyni.

Za najlepszy e-plakat uczestnicy Konferencji uznali:

Wstępne badania mutagenności powietrza wewnętrznego z wykorzystaniem sieci pajęczych wygłoszony przez Radosława Rutkowskiego z Zakładu Biologii Sanitarnej i Ekotechniki Politechniki Wrocławskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia dostępne są pod linkiem

https://www.dropbox.com/sh/7cosdbomx6x8a8n/AAC7uBVIfmuKjLw64ld8Dll3a?dl=0

Streszczenia prezentacji i posterów są dostępne w zakładce Publikacje. Poniżej dostępne są pełne wersje referatów zamawianych:

- Ocena sprawności oczyszczalni ścieków ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie badań własnych Inspekcji Ochrony Środowiska - Ryszard Gurne, radca GIOŚ.

- Miejsce metod bioindykacyjnych w ocenie stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi i planowaniu remediacji w świetle polskich regulacji prawnych - Prof. dr hab. Anna Karczewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu