VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Szczecinie, w dniach 20-22.04.2016.

Gospodarzem spotkania był Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii.

Nagrody:

Za najlepszą prezentację uczestnicy Konferencji uznali:

Praktyczne zastosowanie testów toksyczności ostrej do szybkiej oceny stanu środowiska w działalności WIOŚ Katowice wygłoszoną przez Waldemara Dudę z Wojewódzkiego Inspektoaratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Częstochowie.

Za najlepszy e-plakat uczestnicy Konferencji uznali:

Ocena toksyczności wody na różnych etapach uzdatniania przy zastosowaniu testu Microtox wygłoszony przez martę Pogorzelec z Zakładu Biologii Sanitarnej i Ekotechniki Politechniki Wrocławskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia dostępne są pod linkiem

https://www.dropbox.com/sh/h0iujnp6j63nh9p/AADyoI5LFSp2qZx3scngjwm4a?dl=0

Streszczenia prezentacji i posterów są dostępne w zakładce Publikacje. Poniżej dostępne są pełne wersje referatów zamawianych:

- Allelochemikalia w oddziaływaniach pomiędzy organizmami - prof. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski.

- Mikroorganizmy jako bioindykatory środowiskowe: od badań tradycyjnych do molekularnych - dr hab. Grażyna Płaza