IV Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbyła się w Olsztynie w dniach 28-30.05.2014.

Gospodarzami spotkania były: Katedra Toksykologii Środowiska i Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Nagrody:

Za najlepszą prezentację uczestnicy Konferencji uznali:

Wpływ lotnych związków organicznych na aktywność mitochondriów komórek płuc z linii A549 wygłoszoną przez Milenę Chraniuk z Zakładu Toksyczności Środowiska, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za najlepszy e-poster uczestnicy Konferencji uznali:

Ocena toksycznosci i mobilności metali ciężkich z osadów dennych przy wykorzystaniu baterii biotestów i ekstrakcji sekwencyjnej wygłoszony przez Agnieszkę Baran z Katedry Chemii Rolnej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia są dostępne pod linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/et41h9ebivo8mw6/AACQk4LseKkrXe0T6fcqbfrxa

Streszczenia prezentacji i posterów są dostępne w zakładce Publikacje.