III Krajowe Warsztaty Ekotoksykologiczne odbyły się w Łodzi, 11-12.04.2013 roku.

Nagrody:

 

za najlepszą prezentację uczestnicy Warsztatów uznali: 

"Zalety i ograniczenia stosowania matematycznego modelowania w ocenie toksyczności mieszanin chemicznych związków" wygłoszoną przez Radosława Czernycha z Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

 

za najlepsze postery uczestnicy Warsztatów uznali:

"Zastosowanie drożdży i Daphnia magna do oceny ekotoksyczności azoksystrobiny i karbendazymu" przedstawiony pzez Katarzynę Kucharską z Katedry Fitopatologii i Entomologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

"Dafnie w ocenie toksyczności detergentów" przedstawiony przez Michała Baciaka z katedry Toksykologii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

"Bateria biotestów w ocenie toksyczności glifosatu" przedstawiony przez Łukasza Sikorskiego z Katedry Toksykologii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

Streszczenia prezentacji i posterów są do pobrania w zakładce Publikacje.