VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków

UWAGA: Rejestracja przedłużona do 30.03.2018!

VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna odbędzie się w dniach 18.04 - 20.04.2018 roku w Krakowie.

Gospodarzem spotkania będzie Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Stałymi organizatorami Konferencji są: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Gdański Uniwersytet Medyczny - Zakład Toksykologii Środowiska oraz TIGRET Sp. z o.o.

Cel i zakres konferencji

VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna już od kilku lat stanowi forum wymiany doświadczeń oraz umożliwia prezentację najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z wykorzystaniem metod biologicznych w ocenie stanu różnych elementów środowiska (wody, gleby i powietrza). Tematyka konferencji pozwala na integrację środowisk naukowych zainteresowanych bioindykacją oraz praktyków wykorzystujących metody bioindykacyjne. Zaproszenie kierujemy do ośrodków naukowych i instytutów badawczych, instytucji związanych z ochroną środowiska, a także przedstawicieli przemysłu odpowiedzialnych za jakość wody i ścieków.

Proponowana tematyka konferencji:

 • Praktyczne wykorzystanie metod i systemów biologicznych w analizie i ocenie jakości środowiska wodnego, glebowego i powietrza
  • Bioindykacja, biotesty, aspekty metodologiczne i teoretyczne
  • Biologiczne i chemiczne ujęcie kompleksowej oceny stanu środowiska
 • Identyfikacja zagrożeń w glebie, wodzie i powietrzu
  • Ocena toksyczności substancji chemicznych
  • Ocena toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów, gleby i powietrza
  • Wykorzystanie metod biologicznych w monitoringu jakości gleby, powietrza oraz wody przeznaczonej do spożycia
 • Wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach środowiskowych
  • Oznaczanie genotoksyczności i mutagenności
  • Oznaczanie aktywności hormonalnej
  • Oznaczanie aktywności enzymatycznej
 • Ocena ryzyka środowiskowego
  • Analiza i ocena ryzyka ekologicznego
  • Analiza ryzyka dla zdrowia ludzi
  • Administracyjne postrzeganie wykorzystywania metod biologicznych i biotestów
  • Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem
  • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
 • Dobrostan środowiska wodnego, glebowego i powietrza

W programie Konferencji zostaną wygłoszone dwa wykłady zamawiane:

 1. Technologie geoinformacyjne w monitorowaniu i zarządzaniu środowiskiem – dr hab. inż. Piotr Wężyk / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 2. W jaki sposób testować toksyczność w XXI wieku? – dr hab. Bartosz Wielgomas / Gdański Uniwersytet Medyczny

Miejsce i data konferencji:

Konferencja odbędzie się w w dniach 18-20.04.2018 r., w Krakowie, w hotelu EVA (www.evahotel.pl), ul. Księcia Józefa 24, 30-206 Kraków, tel. 12 4299375.

 

Zapraszamy do udziału!

Komitet Organizacyjny KKB-8.

 

Patronaty honorowe konferencji KKB-8:

                      

Główny Inspektor Sanitarny

Patronaty konferencji KKB-8: 

JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

 

  

 Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Mgr Paweł Ciećko

Wspierają konferencję: 

                                                                      

Patronat medialny: