VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków
VIII KKB: 18-20.04.2018
Kraków

IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna

„Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”

Poznań, 08-10 kwietnia 2019

Cel i zakres konferencji

IX Krajowa Konferencja Bioindykacyjna już od kilku lat stanowi forum wymiany doświadczeń oraz umożliwia prezentację najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z wykorzystaniem metod biologicznych w ocenie stanu różnych elementów środowiska (wody, gleby i powietrza). Tematyka konferencji pozwala na integrację środowisk naukowych zainteresowanych bioindykacją oraz praktyków wykorzystujących metody bioindykacyjne. Zaproszenie kierujemy do ośrodków naukowych i instytutów badawczych, instytucji związanych z ochroną środowiska, a także przedstawicieli przemysłu odpowiedzialnych za jakość wody i ścieków.

Proponowana tematyka konferencji:

 • Praktyczne wykorzystanie metod i systemów biologicznych w analizie i ocenie jakości środowiska wodnego, glebowego i powietrza
  • Bioindykacja, biotesty, aspekty metodologiczne i teoretyczne
  • Biologiczne i chemiczne ujęcie kompleksowej oceny stanu środowiska
 • Identyfikacja zagrożeń w glebie, wodzie i powietrzu
  • Ocena toksyczności substancji chemicznych
  • Ocena toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów, gleby i powietrza
  • Wykorzystanie metod biologicznych w monitoringu jakości gleby, powietrza oraz wody przeznaczonej do spożycia
 • Wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach środowiskowych
  • Oznaczanie genotoksyczności i mutagenności
  • Oznaczanie aktywności hormonalnej
  • Oznaczanie aktywności enzymatycznej
 • Ocena ryzyka środowiskowego
  • Analiza i ocena ryzyka ekologicznego
  • Analiza ryzyka dla zdrowia ludzi
  • Administracyjne postrzeganie wykorzystywania metod biologicznych i biotestów
  • Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem
  • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
 • Dobrostan środowiska wodnego, glebowego i powietrza

Organizatorzy konferencji przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych (15 minut + 5 minut dyskusji) oraz e-plakatów (wyłącznie w formie elektronicznej, tzw. Krótkie doniesienia. UWAGA: Krótkie doniesienie składa się z 4 slajdów: cel-metoda-wyniki-wnioski). Czas prezentacji e-plakatu: 5 minut.

Streszczenia wystąpień i e-plakatów wraz ze szczegółowym programem konferencji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Miejsce i data konferencji

Poznań, 08-10.04.2019 roku.

Konferencja odbędzie się w hotelu MODERNO (www.hotelmoderno.pl), ul. Kolejowa 29, 60-718 Poznań, tel. 61 6646666.

 

Więcej szczegółów dostępnych jest w KOMUNIKACIE NR 1.

Zapraszamy do udziału.

Komitet Organizacyjny

IX Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej

Patronaty honorowe konferencji KKB-9:

 

Logo PIS       Główny Inspektor Sanitarny

LogoPP                         LogoPP 

                                                                    PP WTCh

  JM Rektor                                              Dziekan

  Politechniki Poznańskiej                    Wydziału Technologii Chmicznej

  Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski     Politechniki Poznańskiej

                                                              Prof. dr hab. inż. Krzysztof Alejski

Patronaty konferencji KKB-9: 

                                                                        

 Komisja "Gleba a Zdrowie Czlowieka"           

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze            


Sponsorzy wspierający konferencję: 

   Logotyp         

Patronat medialny: